Kultur

Kultur

Hörnstenarna i vår kultur är positivt teamarbete, öppen dialog och ömsesidigt förtroende. Genom vår strategi och vår kultur strävar vi efter "One unified Aidian". Vi är stolta över vårt företag och våra finska rötter. Vi vill vara främst inom vårt område utan att glömma att ha det lite kul på jobbet!

Vår kultur

Hörnstenarna i vår kultur är positivt teamarbete, öppen dialog och ömsesidigt förtroende. Vi arbetar tillsammans mot ett meningsfullt mål om att förbättra hälsan och välbefinnandet för människor runt om i världen, även för kommande generationer.

Grunden i vårt sätt att arbeta styrs av våra värderingar och dessa värderingar förenar våra medarbetare. Genom vår strategi och vår kultur strävar vi efter "One unified Aidian". Varje medarbetare på Aidian behandlas lika och har lika möjligheter att lyckas och utvecklas i sitt arbete.

En av våra värderingar är ömsesidig tillit och respekt och vi vill agera så att vi kan lita på varandra och respektera varandras arbete. Detta skapar en grund för samarbete och gör att vi kan utveckla nya innovationer. Kvalitet står i centrum för vår verksamhet och är förankrat i vårt sätt att arbeta.

Vi värdesätter en öppen kultur där allas åsikter uppskattas. Vi strävar efter ständiga förbättringar och strävar efter att ge rätt kunskap för rätt beslut vid rätt tidpunkt. Det gäller såväl de lösningar vi levererar till våra kunder som vårt eget sätt att arbeta. Nya idéer för att förbättra våra processer uppmuntras – månadens idé belönas regelbundet.

Vi är stolta över vårt företag och över våra finska rötter. Vi vill vara främst inom vårt område utan att glömma att ha lite kul på jobbet.

Så här har våra medarbetare beskrivit vår kultur:

Vi

 • har kul
 • är stolta över vårt företag
 • arbetar i en vänlig och positiv atmosfär, kryddad med en droppe gott sinne för humor
 • uppskatar en självgående och lösningsfokuserad attityd
 • värdesätter en öppen kultur, olika åsikter och en platt organisation
 • strävar efter att hitta bästa möjliga medarbetare som passar vår kultur

Vi skapar vår kultur varje dag genom våra egna handlingar och hur vi samarbetar. Tillsammans uppnår vi de bästa resultaten!

Värderingar

 • Kundfokus
 • Ömsesidigt förtroende och respekt
 • Kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet
 • Innovation
 • Prestation