QuikRead go -serviceorder

Saker att tänka på innan service:

  • Rengör instrumentets utsida med en luddfri trasa, fuktad med vatten. Se bruksanvisningen för detaljerade instruktioner.
  • På grund av GDPR måste alla patientresultat raderas innan instrumentet skickas för service. För att radera resultat, klicka på Resultat → Rensa omvandlingshistorik.
  • OBS! Fabriksåterställning får EJ göras. Det tar bort den fellogg som behövs för att felsöka.
  • Om er Quikread go har ett batteri måste det tas bort innan det skickas för service. Instrumentets klocka finns kvar i enheten.
  • Försök inte ta bort främmande föremål inuti instrumentet. Borttagning gör det svårare att identifiera orsaken till felet.

Kom ihåg att bifoga utskriften av serviceordern med instrumentetet.

Länk till dekontaminerinsinstruktion


Vi kommer att kontakta er för att skicka en fraktsedel och boka upphämtning av ert instrument som ska på service.