Social

Social

Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som åtagit oss att förbättra etiska arbetsmetoder. Laglig affärsverksamhet är grundläggande för oss i alla situationer. Vi vill att våra medarbetare ska känna att de gör ett meningsfullt arbete i en väl fungerande arbetsmiljö.

Främja vidareutbildning och välmående för våra medarbetare

Aidian Sustainability Social

Våra medarbetare

Grunden för vår verksamhet är professionell och engagerad personal. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi behandlar alla våra medarbetare lika, rättvist och med respekt. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda våra medarbetare en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Trivsel och kompetenshantering

Vi vill att våra medarbetare ska känna att de gör ett meningsfullt arbete som motsvarar deras kompetens i en attraktiv arbetsmiljö. Att kontinuerligt utveckla kompetensen hos våra medarbetare är viktigt för oss. Förutsättningen för välbefinnande och framgång i arbetet är att varje medarbetare känner till uppsatta mål, får feedback för sin prestation och upplever framgång på jobbet.

I takt med att verksamhetsmiljön förändras kommer personalens kompetensutveckling att spela en allt viktigare roll. Alla medarbetare på Aidian har lika möjligheter att lyckas och utvecklas i sitt arbete. Vi erbjuder olika karriärs- och utvecklingsmöjligheter i olika positioner.

Mänskliga rättigheter och anti-korruption

Vi strävar efter att följa mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet. Vi strävar efter att säkerställa att det inte förekommer några kränkningar i vår egen organisation, hos våra underleverantörer, leverantörer eller andra samarbetspartners. Vi är engagerade i och respekterar innebörden och värderingarna i FN:s Global Compacts tio principer samt principerna i ILO:s konventioner. Vi förväntar oss detsamma av våra samarbetspartners.

Aidian deltar i FN:s Global Compact och är aktiva i den internationella kampen mot mutor och korruption. Aidian främjar en stark arbetsetik och förbjuder sina medarbetare, leverantörer, samarbetspartners och distributörer från att ta del av mutor och korruption. Alla beteenden som kan ge upphov till uppkomsten av eller misstanke om sådan olaglig verksamhet är förbjuden. Aidian har infört riktlinjer för rättvis konkurrens genom Aidian's Code of Ethical Business Practice.