Hållbarhet

Hållbarhet

Vi har åtagit oss att arbeta på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Patientsäkerhet är värdegrunden i hela vår verksamhet. Våra främsta fokusområden för hållbarhet är miljö, hälsa och socialt, vi arbetar ständigt med att förbättra våra prestationer inom dessa områden.

Hållbarhet hos Aidian

Aidian har åtagit sig att arbeta på ett ansvarsfullt och hållbart sätt samt att förbättra etiska arbetsmetoder. Ansvar, etisk och laglig affärsverksamhet är grundläggande för Aidian i alla situationer. Varje medarbetare har åtagit sig att följa de höga etiska standarder som beskrivs i Aidian's Code of Conduct and Corporate Governance. Dessutom styrs Aidians verksamhet och arbetsmetoder av ett antal obligatoriska riktlinjer och specifikt definierade företagspolicys.

Vi vill växa och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt, ansvarsfullt och hållbart sätt. Patientsäkerhet är värdegrunden i hela Aidians verksamhet. Vi vill erbjuda produkter som främjar en effektiv sjukvård. Genom vår produktportfölj deltar vi i kampen mot antimikrobiell resistens (AMR), ett av de största hoten mot den globala hälsan.

Våra tre främsta fokusområden inom hållbarhet är: miljö, hälsa och socialt. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra prestationer inom dessa områden och strävar efter att uppnå de höga mål vi har satt upp.

Våra externa åtaganden

United Nations' Global Compact

Vi är stolta över att deltaga i UN Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för företag. UN Global Compact stöder företag att göra ansvarsfulla affärer genom att anpassa sina strategier och verksamheter till universella principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption. De vidtar åtgärder som främjar samhälleliga riktlinjer.

Se vår Sustainability Report 2022.

Responsible Care®

Vi är medlemmar i det internationella programmet Responsible Care, som är ett frivilligt program för miljö, hälsa och säkerhet inom den kemiska industrin. Syftet med programmet är att främja verksamhet som ligger i linje med hållbar utveckling, både ur sociala och miljömässiga aspekter. Finlands Kemiindustriförbund samordnar de finländska företagens implementering av programmet Responsible Care.