Brand image

Mikrobiologi

Vi erbjuder pålitliga och användarvänliga mikrobiologiska tester för infektionssjukdomar såsom urinvägsinfektion. Ytterligare består vår mikrobiologiportfölj av kostnadseffektiva tester för kontroll av mikrobiologisk förorening i olika industriella omgivningar för att säkerställa hög kvalitet under hela tillverkningsprocessen.