Spridning av antibiotikaresistenta bakterier

Hur sprider sig antibiotikaresistens?

Antibiotika är viktiga läkemedel som används för att döda bakterier som orsakar infektioner hos människor och djur. Bakterier kan utveckla mekanismer för att undvika effekten av antibiotika och därmed bli resistenta mot ett eller flera läkemedel. Antibiotikaresistenta infektioner är svåra att behandla eftersom de läkemedel som är utformade för att döda dem blir ineffektiva. Antibiotikaresistenta bakterier kan spridas på flera sätt mellan människor, djur och miljö.1,2

Sjukhus och primärvård

Patienter som får antibiotika i primärvården eller på sjukhuset kan utveckla läkemedelsresistenta bakterier i tarmen. På sjukhus kan resistenta bakterier spridas till andra patienter och personal även via ytor eller orena händer. Patienter som bär på antibiotikaresistenta bakterier kan sprida dem till andra människor och djur.

Lantbruk

När antibiotika ges till djur kan antibiotikaresistenta bakterier utvecklas i tarmen. Resistenta bakterier kan hamna i naturen när avföring används som gödningsmedel på grödan eller genom avloppsvatten. Om människor eller djur äter mat som är förorenad med antibiotikaresistenta bakterier kan bakterierna orsaka infektion och spridas vidare till andra människor och djur.

Miljö

Antibiotika som hamnar i miljön genom avloppsvatten orsakar utveckling på antibiotikaresistensbakterier i naturen. Bakterier kan spridas från miljön till människor och djur.

QuikRead go CRP-testning förhindrar spridning av antibiotikaresistens

För att stoppa spridningen av antibiotikaresistens bör antibiotika endast förskrivas när det verkligen behövs och för patienter som har nytta av behandlingen. QuikRead go CRP-testning hjälper till att minska onödig antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner.

Referenser

  1. European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Antibiotic resistance: How does antibiotic resistance spread, 2014. https://www.ecdc.europa.eu/en/...
  2. Center for Disease Control and Prevention (CDC). Where Antibiotic resistance spreads, 2020. https://www.cdc.gov/drugresist...