Actim

Actim CRP och Actim FOB är båda enkla tester som kan utföras på en rad olika enheter där snabba och tillförlitliga svar önskas. Visuellt avlästa teststickor ger klinikern underlag för fortsatta åtgärder för patienten.

Är du intresserad av de här produkterna?