Certest

Tillförlitliga immunologiska snabbtester för att påvisa Helicobactor pylori, FOB respektive FOB-Transferrin. FOB-testerna gör det möjligt att särskilja blödningar från övre respektive nedre delen av mag-tarmkanalen. Inga dietrestriktioner.

Är du intresserad av de här produkterna?