Material

Material

Animationer, flyers och annat stödmaterial för att lära dig mer om antimikrobiell resistens (AMR) och hur patientnära CRP-tester snabbt kan stödja behandlingsbeslut och vägleda till ansvarsfull användning av antibiotika.

#TestBeforePrescribing - Titta på vår animationsserie om AMR och hur CRP-testning är ett stöd i primärvården

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett stort globalt hälsoproblem. Se vår animation om hur patientnära CRP-testning hjälper till att optimera antibiotikaanvändningen och minska onödig antibiotikaförskrivning.

Se vår animation om AMR, dess påverkan globalt och hur patientnära CRP-testning kan hjälpa till att förebygga AMR.

Se vår animation om hur patientnära CRP-testning gynnar primärvården och ger vägledning till en hållbar och ansvarsfull användning av antibiotika.

Flyers och broschyrer om AMR

Ladda ner broschyren "CRP point of care testing helps to tackle antimicrobial resistens" för att lära dig mer om antimikrobiell resistens och hur patientnära CRP-testning kan användas för att minska onödig förskrivning av antibiotika.

CRP point of care testing helps to tackle antimicrobial resistance (EN)

QuikRead go CRP inom vården

Se vår video om hur QuikRead go CRP-tester kan stödja behandlingsbeslut under besöket hos allmänläkare (VC).