Hälsa

Hälsa

Patientsäkerhet är värdegrunden i hela Aidians verksamhet. Vi arbetar för att säkerställa våra produkters tillförlitlighet under deras livslängd. Genom vår produktportfölj främjar vi en effektiv sjukvård och deltar i kampen mot antimikrobiell resistens (AMR), ett av de största hoten mot global hälsa.

Aidian tillhandahåller smarta hälsolösningar för Patientnära vård

Aidian Sustainability Health

Patientsäkerhet och produktansvar

Vårt uppdrag är att hjälpa den globala hälsan genom att främja en effektiv hälsovård. Patientsäkerhet är grunden i vårt ansvar och värdegrund för hela vår verksamhet. Vi arbetar för att säkerställa säkerheten för våra produkter under hela deras livslängd. Våra produkter tillverkas i en kontrollerad produktion med validerade kontrollmetoder för att säkerställa att varje batch uppfyller förutbestämda kvalitetsspecifikationer.

Sjukvårdsmyndigheternas juridiska och regulatoriska krav styr hela vår verksamhet, i allt vi gör. Vi följer även de gemensamt överenskomna internationella praxis för vår bransch. Aidian följer de krav som rör våra produkter, såsom EU-direktivet om IVD-diagnostik samt motsvarande krav från US Food and Drug Administration (FDA), andra nationella tillsynsmyndigheter samt ISO 13485-standarden. Aidian implementerar för närvarande den nya IVDR-förordningens krav.

Aidian hjälper till att bekämpa antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens är ett globalt hot mot hälsan

Antibiotika är ett läkemedel som räddar liv och är ett av de viktigaste läkemedlen för att behandla bakterieinfektioner. Tyvärr har överanvändning och missbruk av antibiotika ökat utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier. Som ett resultat blir antibiotika ineffektiva och det blir svårt att bota tidigare behandlingsbara infektioner. Världshälsoorganisationen (WHO) har förklarat antimikrobiell resistens (AMR) som ett av de 10 främsta globala hoten mot hälsan.

Antibiotika ska endast användas för att behandla bakterieinfektioner. Majoriteten av all antibiotika som används inom vården skrivs ut i primärvården, där luftvägsinfektioner är den vanligaste orsaken till vårdbesöket. Men cirka 90 % av luftvägsinfektioner orsakas av virus eller är självläkande och antibiotika är inte nödvändigt för att bota dem. Korrekt användning av antibiotika är nyckeln i kampen mot AMR. Aidians QuikRead go CRP och Strep A-test hjälper vårdpersonal att avgöra om antibiotika behövs eller inte.