QuikRead 101

QuikRead® 101 är ett litet instrument som är enkelt att använda. Instrumentet guidar användaren genom analysgången och tillförlitliga svar visas i displayen efter bara några minuter.


Med ett flertal kit som är färdiga att använda kan klinikerna snabbt och enkelt få stöd för patientens diagnos eller fortsatta utredning. Kit finns idag för CRP och U-ALB.

Är du intresserad av de här produkterna?