Miljö

Miljö

Vi är fast beslutna att ständigt förbättra vår prestation och att aktivt minska vår miljöpåverkan. Detta gör vi genom att samla in och utvärdera data.

Våra åtgärder för att aktivt minska vår miljöpåverkan

Aidian Sustainability Environment

Aidians miljöansvar

Aidians miljösystem bygger på de principer som anges i miljöstandard ISO14001. Vårt mål är att aktivt minska vår miljöpåverkan och vi har identifierat de viktigaste miljöaspekterna av vår verksamhet. Dessa aspekter avser förbrukning av råvaror, energi och vatten, utsläpp till avloppsvatten och de mängder avfall som kommer från vår verksamhet. Vi mäter och övervakar kontinuerligt frågor som rör miljön.

Att mäta våra prestationer är avgörande för att hantera hållbarhet och följa utvecklingen. Vissa saker är obligatoriska, baserat på de krav som anges i de lokala och platsspecifika miljökraven. Miljö- och kemikaliesäkerhetsmyndigheter är exempel på externa instanser till vilka vi levererar data om vår miljöprestanda. Att samla och utvärdera data är ett viktigt verktyg för oss för att kunna följa och förbättra vår prestation.