Brand image

Hygienkontroll

Hög hygiennivå är viktig i många miljöer såsom livsmedelsindustrin, sjukhus och fabriker. Hygienkontrolltester gör det möjligt för företag och institutioner att upptäcka proteinrester och mikrobiologiska föroreningar. Korrekt hygienkontroll kan förhindra att infektioner sprider sig eller att industriellt maskineri går sönder på grund av mikrobiella föroreningar och på så vis bidrar till betydande besparingar.