Luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner

Infektioner i luftvägarna är en av de vanligaste orsakerna till att människor vänder sig till sjukvården. En snabb diagnos säkerställer rätt behandling, minimal smittspridning och minskar onödig antibiotikaförskrivning.

Infektioner i luftvägarna är en av de vanligaste orsakerna till att människor vänder sig till sjukvården1. Då symtomen och tecknen på influensa, COVID-19 och andra luftvägsinfektioner liknar varandra är det viktigt att ställa rätt diagnos av infektionen. En snabb diagnos säkerställer rätt behandling och minimal smittspridning. Rätt diagnos minskar också onödig antibiotikaförskrivning. Aidian erbjuder ett brett utbud av visuellt avlästa och instrumentavlästa snabbtester för upptäckt av influensa, SARS-CoV-2 och andra luftvägsinfektioner.

C-reaktivt protein (CRP)

Noggrann och snabb patientnära CRP-testning (POC) hjälper till vid den kliniska behandlingen av patienter med symtom på infektion. Mätning av CRP ökar den diagnostiska säkerheten, vägleder lämplig antibiotikaförskrivning och hjälper till att utesluta allvarliga bakteriella infektioner2-4.

Lära sig mer:

Om C-reaktivt protein (CRP)

CRP och nedre luftvägsinfektioner

Referenser

  1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? Canadian Family Physician 2018; 64, 832-840.
  2. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
  3. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
  4. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.