Aidian i Sverige

En god hälsa är en universell önskan. När vi blir sjuka vänder vi oss till sjukvården för råd och omvårdnad. Vi vill ha en snabb och säker diagnos och den bästa möjliga behandlingen. Aidians diagnostiska tester ger sjukvårdspersonal stöd i kliniska beslut.

Aidian är en partner till den svenska hälso- och sjukvården. Vi arbetar inom patientnära diagnostik, klinisk kemi, mikrobiologi, virologi, molekylärbiologi samt industri- och livsmedelshygien.

Vår portfölj består av produkter från vårt finska moderbolag och agenturprodukter från världsledande företag. Vi väljer våra leverantörer med omsorg vilket ger dig tillgång till unika produkter med god prestanda och hög kvalitet.

Från vår säljorganisation som täcker hela Sverige får du snabb hjälp och svar på dina frågor. Produktutbildning och support för nya och gamla användare är en viktig del av vårt dagliga arbete.

Vi har, som eget bolag, funnits på den svenska marknaden sedan 1975. Sedan starten har vi kunnat erbjuda en rad nya patientnära tester och tekniker. Vi lade tidigt grunden till införandet av CRP som en patientnära infektionsmarkör. Under 2010 lanserade vi instrumentet QuikRead go® för snabba och tillförlitliga CRP-svar.

Inom området Laboratoriemedicin har vi ett mycket brett produktsortiment för både bakteriologi- och virologidiagnostik. Samt nu även onkologi / urologi. De flesta av våra produkter kan hittas på hemsidan alt via vår sökmotor. Om du saknar någon test som du skulle vilja att vi försåg ditt lab med eller om du önskar mer information om någon produkt så får du gärna höra av dig till oss på info@aidian.se

Aidian Sweden AB är anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.