Allmänt

Allmänt

Aidian Academy är ett webbaserat utbildningssystem. Kurser finns alltid tillgängliga. Aidian Academy är lätt att ta del av med endast ett lösenord. Systemet är GDPR-anpassat vilket innebär att studenterna inte kan se varandra. Kurserna är interaktiva och innehåller flera sätt för att underlätta inlärningsprocessen. Kursen avslutas med ett test som utvärderar studentens kompetens och ett godkänt resultat ger ett kursintyg.

Aidian Academy ger dig:

Möjlighet att själv välja tid för din kurs

  • Åtkomst online 24/7 med ett lösenord
  • Enkelt att organisera och dokumentera kurser
  • Utbilda ny personal när som helst
  • Slutför kursen i din egen takt på en gång eller dela upp den
  • Hantera din egen studentgrupp med en utsedd kordinator

Kompetent personal – nyckeln till framgångsrik diagnostik

  • Kursinnehåll följer ISO 22870: 2016 POCT-krav för kvalitet och kompetens
  • Våra kurser lyfter alla relevanta steg i testproceduren
  • Kursens innehåll är konsekvent
  • Aidian Academy ger dig tillgång till kursmaterialet även efter avslutad kurs