Uricult

Odlingstest med Uricult Trio är avsedd för diagnostisering av urinvägsinfektioner. Testet kan utföras i den decentraliserade vården och dipliderna kan också användas som ett bra transportmedium för odlade prover.

Är du intresserad av de här produkterna?