microINR

När ett PK(INR)-svar önskas ger microINR detta enkelt och snabbt. Denna mätare och singelförpackade testchip, som kräver en liten provvolym, ger tillförlitliga svar så patientens warfarindosering kan korrigeras under besöket på vårdmottagningen eller i hemmet.

Är du intresserad av de här produkterna?