QuikRead go

QuikRead go® - den nya generationens patientnära system - är utformad för att stödja diagnos och val av behandling. Dess användarvänlighet kombineras med snabba och tillförlitliga resultat som ger ett värdefullt verktyg för dagligt bruk.


Det användarvänliga instrumentet QuikRead go är helautomatiskt och bärbart med en stor pekskärm och en mängd olika språkalternativ. Den minimala hands-on tid som krävs, det intuitiva användargränssnittet och resultatens spårbarhet ger stort förtroendet för riktiga testresultat.


QuikRead go instrument ger, med resultatminne och möjlighet till anslutning till HIS-/LIS-system, ett säkert sätt att registrera och lagra data.

Är du intresserad av de här produkterna?