Vanliga frågor och svar

Vilken typ av regelbundet underhåll behövs för QuikRead go -instrumentet?

QuikRead go -instrumentet är utformat för att vara underhållsfritt och det behövs inget regelbundet underhåll. Instrumentet kalibreras vid tillverkningen och en inbyggd självkontroll utförs vid varje mätning för att säkerställa att instrumentet fungerar korrekt. Kalibreringskurvan och cutoff-värdet för respektive test finns kodade på kyvettetiketten.

Hur levereras mjukvaruuppdateringar?

Mjukvaran kan enkelt och snabbt uppdateras till ett USB-minne här.

Du kan även beställa ny mjukvara från info@aidian.se, så skickar vi den senaste programversionen till dig på ett USB-minne.

Hur länge gäller garantin?

Tillverkarens garanti gäller i två år och täcker till exempel tillverkningsfel när enheten har använts korrekt och i enlighet med instruktionerna.

Behöver mjukvaran uppdateras?

QuikRead go har inbyggd mjukvara och nya versioner lanseras när nya funktioner och nya analyter tillkommer. Om du vill använda de nya funktionerna behöver du uppdatera instrumentets mjukvara. Har du tänkt att fortsätta använda QuikRead go instrumentet på samma sätt som tidigare och inte har något behov av de nya funktionerna behöver du inte uppdatera mjukvaran.

Hur kontrollerar jag vilken version av mjukvara jag har på QuikRead go instrumentet?

När du startar QuikRead go visas den aktuella mjukvarans versionsnummer längst ner på skärmen. Du kan också kontrollera mjukvaruversionen för det aktuella QuikRead go-instrumentet under Inställningar: Inställningar → Analysflöde→ Underhåll → Om/Information.