Brand image

Patientnära diagnostik

In vitro-diagnostiska tester är enkla att använda och resultaten är snabbt tillgängliga för vårdpersonal. Våra lösningar för patientnära diagnostik stöder evidensbaserad diagnos och korrekta behandlingsbeslut för förbättrad hälsovård, särskilt inom primärvården.