Nova Biomedical

Nova Biomedical erbjuder snabba, handhållna mätare och stationära instrument för helblodsanalys. Detta för att stödja vården av patienter i olika vårdmiljöer. Det är enkelt att mäta glukos, keton, laktat, kreatinin eller hemoglobin/hematokrit med de små handhållna mätarna i den patientnära vården. Större paneler av blodgaser och elektrolyter analyseras med de större instrumenten.


Nova-mätare och analysinstrument kan hjälpa till att förbättra patientresultaten och samtidigt minska vårdkostnaden. Oavsett om test utförs inom akut-, kirurgi-, intensiv- eller andningsvård samt i centrala laboratorier.

Är du intresserad av de här produkterna?