Virus

Virus

Virus är inte celler och har inga egna metaboliska förmågor. För att kunna överleva och föröka sig måste virus ta sig in i en levande cell som kallas värd. Virus orsakar flera luftvägsinfektioner, till exempel influensa, COVID-19 och RSV-infektion. Till skillnad från bakteriella infektioner kan infektioner orsakade av virus inte behandlas med antibiotika.

Virus är inte celler och till skillnad från celler har virus inga egna metaboliska förmågor1. För att kunna överleva och föröka sig måste virus ta sig in i en levande cell (t.ex. en mänsklig cell) som kallas värd2.

Infektioner orsakade av virus kan inte behandlas med antibiotika. För vissa virusinfektioner finns det antivirala läkemedel att tillgå, men antibiotika fungerar inte på virus3,4. Att ta antibiotika när det inte behövs hjälper inte. Tvärtom kan onödig antibiotikaanvändning orsaka skadliga biverkningar och bidra till ökad antibiotikaresistens2,4.

Virus som orsakar luftvägsinfektioner

Virus kan orsaka flera luftvägsinfektioner, till exempel influensa, COVID-19 och RSV-infektion. Korrekt diagnos av virusinfektion minskar onödig antibiotikaanvändning.

Nedan följer några exempel på virus som orsakar luftvägsinfektioner och produkter som kan användas i diagnostiken.

Adenovirus

Adenovirus kan orsaka sjukdomar från vanlig förkylning till halsont, men det kan också orsaka lunginflammation, akut gastroenterit och neurologiska sjukdomar5. Snabbtester för adenovirus hjälper till att identifiera orsaken till symtomen, eftersom symtomen på adenovirusinfektion i luftvägarna kan vara svåra att skilja från andra luftvägsinfektioner.

Instrumentavlästa tester:

Visuellt avlästa tester:

 • CerTest Adeno Resp. Card
 • CerTest Influenza A+B/RSV/Adeno Resp. quad card
 • CerTest RSV+Adenovirus Resp. combo card

Respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

RS-virus är av de främsta orsakerna till luftvägsinfektioner och står för mer än 60 % av de akuta fallen av luftvägsinfektioner bland små barn6,7. RS-virus är ofta förknippat med höga morbiditets- och mortalitetstal både bland barn, äldre patienter och patienter med nedsatt immunförsvar. Eftersom symtomen är mycket lika andra virusinfektioner bidrar snabbtester för RS-virus till att detektera orsaken till sjukdomen.

Instrumentavlästa tester:

Visuellt avlästa tester:

  Mononukleos

  Infektiös mononukleos är en smittsam sjukdom som vanligtvis orsakas av Epstein-Barr-virus (EBV) och är vanlig bland tonåringar och unga vuxna8. Med snabbtest för mononukleos kan EBV enkelt detekteras från helblod, kapillärt helblod, serum eller plasma.

  Visuellt avlästa tester:

  • Alltest Mono Rapid Test Cassette

  Influensa

  Influensa är en av de främsta orsakerna till akuta luftvägsinfektioner9. Trots säsongsvaccination mot influensa innebär dessa infektioner en avsevärd börda för samhället världen över. Detta beror på kontinuerliga antigenförändringar i ytglykoproteinerna hos influensavirus, vilket minskar vaccinationens effektivitet10. Snabbtester för influensa hjälper till att snabbt urskilja orsaken till sjukdomen, vilket gör det lättare att behandla patienterna korrekt.

  Instrumentavlästa tester:

  Visuellt avlästa tester:

   SARS-CoV-2

   COVID-19 är den luftvägssjukdom som orsakas av SARS-CoV-2. Personer som är infekterade med SARS-CoV-2 kan komma att uppleva mild till måttlig luftvägssjukdom och de flesta kommer att återhämta sig utan behov av särskild behandling. COVID-19 kan dock ibland orsaka allvarlig sjukdom som kräver intensivvård. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar löper större risk att utveckla allvarlig sjukdom.11 Covid-19 smittar lätt och snabb identifiering av smittade personer bidrar till minskad smittspridnings.

   Instrumentavlästa tester:

   Visuellt avlästa tester:

   • CerTest SARS-CoV-2/FLU A+B/RSV quadr. card


   Referenser

   1. Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker. Brock Biology of Microorganisms (10th Edition). Pearson Education Inc, 2003.
   2. What’s the difference between bacteria and viruses? https://imb.uq.edu.au/article/2020/04/difference-between-bacteria-and-viruses
    Accessed: 8 December 2023
   3. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Viruses or Bacteria; What’s got you sick? https://www.cdc.gov/antibiotic-use/pdfs/VirusOrBacteria-Original-P.pdf Accessed: 13 December 2023
   4. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Antibiotic Do’s & Don’ts. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/do-and-dont.html Accessed: 14 December 2023
   5. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Symptoms. Available at: https://www.cdc.gov/adenovirus/symptoms.html Accessed: 5 October 2023.
   6. Hall CB. Respiratory syncytial virus and parainfluenza virus. N Engl J Med. 2001;344(25):1917–28.
   7. Falsey AR, Hennessey PA, Formica MA, Cox C, Walsh EE. Respiratory syncytial virus infection in elderly and high-risk adults. N Engl J Med. 2005;352(17):1749–59.
   8. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). About Infectious Mononucleosis. Available at: https://www.cdc.gov/epstein-barr/about-mono.html Accessed: 5 October 2023.
   9. Reed C, Chaves SS, Kirley PD, et al. Estimating influenza disease burden from population-based surveillance data in the United States. PLoS ONE 2015;10:e0118369.
   10. de Vries RD, Altenburg AF, Rimmelzwaan GF. Universal influenza vaccines: A realistic option? Clinical Microbiology and Infection 2016;22:S120-S4.
   11. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Questions and answers on COVID-19: Basic facts. Available at: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers/questions-answers-basic-facts Accessed: 7 November 2023