Bakterier

Bakterier

Bakterier är mikroskopiska encelliga organismer. De spelar en viktig roll för människors hälsa men kan också orsaka infektionssjukdomar, inklusive luftvägsinfektioner. Snabba diagnostiska tester förbättrar hanteringen av luftvägsinfektioner och styr lämplig antibiotikaanvändning.

Bakterier är mikroskopiska encelliga organismer som kan leva i eller utanför en kropp. Olika bakterier spelar en viktig roll för människors hälsa – de lever på vår hud och i våra kroppar och spelar en roll i till exempel matsmältningen. Men bakterier kan också orsaka infektionssjukdomar.1 Till skillnad från virusinfektioner kan vissa bakteriella infektioner behandlas med antibiotika2.

Bakterier kan delas in i gramnegativa och grampositiva bakterier. Gramnegativa bakterier har ett extra yttre membran som gör det svårare för antibiotika att tränga igenom. Gramnegativa bakterier är också mer benägna att utveckla resistens mot antibiotika.1

Bakterier som orsakar luftvägsinfektioner

Bakterier kan orsaka flera luftvägsinfektioner, exempelvis faryngit, lunginflammation och akut bronkit. Snabba diagnostiska tester förbättrar hanteringen av luftvägsinfektioner och styr lämplig antibiotikaanvändning. Att undvika onödig antibiotikaanvändning är viktigt för att bekämpa antibiotikaresistens2.

Nedan följer några exempel på bakterier som orsakar luftvägsinfektioner och produkter som kan användas i diagnostiken.

Streptococcus pyogenes

S. pyogenes, även kallad Strep A eller GAS, är en viktig orsak till faryngit. Streptokockfaryngit är ofta svår att skilja från virusinfektion3 och snabbtester är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att upptäcka Strep A-infektioner på ett korrekt sätt.

Instrumentavlästa tester:

Visuellt avlästa tester:

 • Alltest Strep A Cassette test
 • Alltest Strep A Dipstick test

Legionella

Legionella kan orsaka en allvarlig typ av lunginflammation. Bakterierna kan växa i färsk vattensystem och spridas via små droppar. Människor kan också insjukna genom att aspirera dricksvatten som innehåller Legionella, men det är mindra vanligt.4 Snabbtest detekterar legionellaantigener i urinprover.

Instrumentavlästa tester:

Visuellt avlästa tester:

  Mycoplasma pneumoniae

  M. pneumoniae är en bakterie som vanligtvis orsakar lindriga men långvariga infektioner i andningsorganen. Den vanligaste sjukdomstypen som orsakas av M. pneumoniae är trakeobronkit, men den kan också orsaka lunginflammation5. Med snabbtester för mykoplasma detekteras IgM-antikroppar (immunoglobulin) mot M. pneumoniae i serumprover.

  Visuellt avlästa tester:

   Streptococcus pneumoniae

   S. pneumoniae finns ofta i luftvägarna hos friska personer, särskilt hos dem som har barn i skolåldern eller personer i militära miljöer6. Lunginflammation, bakteriemi och hjärnhinneinflammation orsakad av S. pneumoniae uppstår oftast när predisponerande förhållanden föreligger.

   Instrumentavlästa tester:

   Visuellt avlästa tester:

   • CerTest S. pneumoniae
   • CerTest S. pneumoniae + Legionella Combo card


    Referenser

    1. What’s the difference between bacteria and viruses? https://imb.uq.edu.au/article/2020/04/difference-between-bacteria-and-viruses Accessed: 8 December 2023
    2. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Antibiotic Do’s & Don’ts. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/do-and-dont.html Accessed: 14 December 2023
    3. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, Kaplan EL, Schwartz RH. Practise Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. CID 2002; 35(2); 113 - 125.
    4. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). About the Disease. Available at: https://www.cdc.gov/legionella/about/index.html Accessed: 5 October 2023
    5. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Signs and Symptoms. Available at: https://www.cdc.gov/pneumonia/atypical/mycoplasma/about/signs-symptoms.html Accessed: 9 October 2023
    6. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Streptococcus pneumoniae. Available at: https://www.cdc.gov/pneumococcal/clinicians/streptococcus-pneumoniae.html Accessed: 9 October 2023