Brand image

Molekylär onkologi

Molekylär onkologi använder molekylära tekniker för att detektera cancermarkörer från kroppsvätskor och vävnader. Molekylära tekniker erbjuder noggrann och mycket känslig diagnostik för sjukdomstestning. Vår portfölj innehåller test som upptäcker sjukdom genom DNA-metylering samt genuttrycket av mRNA.