Aidian Connect

Aidian Connect

Aidian Connect är en applikation för att ta emot analysresultat från QuikRead go® Instrument till mobila enheter. Med Aidian Connect kan du dela resultat direkt för snabbare patientbehandling, minska arbetsbelastningen och enkelt balansera uppgifter. Den är avsedd att användas av sjukvårdspersonal.

Applikationen är tillgänglig för användning på mobila enheter från Apple iOS och Android.

Aidian Connect är en kompletterande applikation för QuikRead go® -instrumenten. Säker och krypterad Aidian Connect ger åtkomst till data endast till förinställda användare. Dataintegritetskontroller och loggningsfunktioner säkerställer att du får resultat som du kan lita på. Aidian Connect möjliggör helt trådlös mobilitet för QuikRead go-instrument,och pålitliga resultat är tillgängliga när och var som helst.

Aidian Connect-applikationen fungerar med Apple och Androida mobiltelefoner och surfplattor iOS version 11.0 eller senare Android version 7.0 eller högre.

Mobil enhet med Aidian Connect måste vara ansluten till samma säkra lokala nätverk som QuikRead go-instrumentet.

Aidian Connect-applikationen är inte avsedd att användas som en permanent patientjournal.

Med Aidian Connect kan du:

  • Visa och dela instrumentgenererade resultat
  • Lägga till resultathanteringsrelaterad information
  • Skapa och exportera kvalitetskontrolldata
  • Skriva ut data till ditt kontor eller termiska skrivare

Ladda ner Aidian Connect app