Produkter

Antigen tests for SARS-CoV-2

The antigen tests for COVID infection are relatively inexpensive, fast and suitable for Point-of-Care use. The performance of the tests depends much on how they are used. The antigen tests are most suitable when they are used as a diagnostic aid for persons who have recently become symptomatic and the virus load in the respiratory tract is high. Comprehensive evidence on usefulness in asymptomatic infected persons is not yet available.

Read more

Rapid tests for SARS-CoV-2 antigen detection available. Contact us for further details!

  • Recommended by WHO
  • Detection of specific antigens to SARS-CoV-2 present in human nasopharynx
  • Initial screening test to aid in early diagnosis of SARS-CoV-2 infection in patient with clinical symptoms
  • Results in 15 minutes


Antikroppstest för SARS-CoV-2 IgG och IgM

Antikroppar mot SARS-CoV når en påvisbar nivå i patientens blod en till två veckor efter infektion.

  • Ett antikroppstest kan inte användas för diagnos i det tidiga stadiet av infektionen.
  • Det finns forskningsinitiativ för att använda serologiska tester för att identifiera COVID-19-patienter som har haft symptomfri eller mild sjukdom. Detta skulle visa uppskattningen av den verkliga storleken på epidemin.
  • Det undersöks fortfarande hur länge antikropparna kvarstår i cirkulation.
Referens

Informationsblad för COVID-19 Snabbtest (EN)

2019-nCoV IgG / IgM Rapid Test Kassett av Acro Biotech Inc. för enkel och tillgänglig antikroppsdetektion

  • Hög precision
  • Användarvänligt då endast kapillärt prov behövs
  • Resultat på bara 10 minuter

Kort bruksbeskrivning