Produkter

Antigentest för SARS-CoV-2

Antigentesterna för COVID-infektion är relativt billiga, snabba och lämpliga för Point-of-Care-användning. Testens utförande beror mycket på hur de används. Antigentesterna är mest lämpliga när de används som ett diagnostiskt hjälpmedel för personer som nyligen har blivit symtomatiska och virusbelastningen i luftvägarna är hög. Omfattande bevis för användbarhet hos asymptomatiska infekterade personer finns ännu inte tillgängliga.

Läs mer


Snabbtester för SARS-CoV-2 antigendetektering finns tillgängligt. Kontakta oss för mer information!

  • Rekommenderas av WHO
  • Detektion av specifika antigener mot SARS-CoV-2 närvarande i humant nasofarynx
  • Inledande screeningtest för att underlätta tidig diagnos av SARS-CoV-2-infektion hos patienter med kliniska symtom
  • Resultat på 15 minuter


Antikroppstest för SARS-CoV-2 IgG och IgM

Antikroppar mot SARS-CoV når en påvisbar nivå i patientens blod en till två veckor efter infektion.

  • Ett antikroppstest kan inte användas för diagnos i det tidiga stadiet av infektionen.
  • Det finns forskningsinitiativ för att använda serologiska tester för att identifiera COVID-19-patienter som har haft symptomfri eller mild sjukdom. Detta skulle visa uppskattningen av den verkliga storleken på epidemin.
  • Det undersöks fortfarande hur länge antikropparna kvarstår i cirkulation.
Referens

2019-nCoV IgG / IgM Rapid Test Kassett av Acro Biotech Inc. för enkel och tillgänglig antikroppsdetektion

  • Hög precision
  • Användarvänligt då endast kapillärt prov behövs
  • Resultat på bara 10 minuter