Produkter


Antikroppstest för SARS-CoV-2 IgG och IgM

Antikroppar mot SARS-CoV når en påvisbar nivå i patientens blod en till två veckor efter infektion.

  • Ett antikroppstest kan inte användas för diagnos i det tidiga stadiet av infektionen.
  • Det finns forskningsinitiativ för att använda serologiska tester för att identifiera COVID-19-patienter som har haft symptomfri eller mild sjukdom. Detta skulle visa uppskattningen av den verkliga storleken på epidemin.
  • Det undersöks fortfarande hur länge antikropparna kvarstår i cirkulation.

Referens: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.06.20031856v1.full.pdf


Informationsblad för COVID-19 Snabbtest
Informationsblad för COVID-19 Snabbtest (EN)

2019-nCoV IgG / IgM Rapid Test Kassett av Acro Biotech Inc. för enkel och tillgänglig antikroppsdetektion

  • Hög precision
  • Användarvänligt då endast kapillärt prov behövs
  • Resultat på bara 10 minuter

Kort bruksbeskrivning