Om COVID-19

COVID-19 är en smittsam sjukdom som orsakas av det senast upptäckta coronaviruset SARS-CoV-2. Det är en ny stam av coronavirus som inte tidigare har identifierats hos människor.

I slutet av december 2019 rapporterade kinesiska Folkhälsomyndigheten att flera fall av akut andningssyndrom i Wuhan City, Hubei-provinsen, Kina. Kinesiska forskare identifierade ett nytt coronavirus som den huvudsakliga orsaken. Det första utbrottet i Wuhan spred sig snabbt och påverkade andra delar av Kina. Fall upptäcktes snart i flera andra länder. Utbrott och kluster av sjukdomen har sedan dess observerats i Asien, Europa, Australien, Afrika och Amerika.

Referens