Qlife

Enkelt att upptäcka SARS-CoV-2 med Qlife egoo.health system. Systemet använder Aidians patenterade Strand Invasion Based Amplification (SIBA®) -teknologi och engångskapslar från Egoo för molekylär analys av SARS-CoV-2. SIBA-teknik tillsammans med egoo.health-plattformen ger en högkvalitativ och kompakt molekylär analys för detektion av SARS-CoV-2.


Vår partner Qlife är ett högteknologiskt medicintekniskt företag som designar revolutionerande instrument med tillhörande diagnostiska tester för ställande av diagnos här och nu.

Är du intresserad av de här produkterna?

Är du intresserad av de här produkterna?